Stelo sospeso con LED RGB
Stelo sospeso con LED RGB
Stelo sospeso con LED RGB
Stelo sospeso con LED RGB

Tour of Sergio Cammariere (2010)

Stelo Terra LED RGB with DMX control, Tour of Sergio Cammariere (2010). Scenography Pepimorgia.

Stelo sospeso con LED RGB
Stelo sospeso con LED RGB
Stelo sospeso con LED RGB
Stelo sospeso con LED RGB
Stelo sospeso con LED RGB
Stelo sospeso con LED RGB